Allt sämre användning av hjälm i länet

Användningen av cykelhjälm ökar bland både barn och vuxna. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning, som bygger på drygt 100 000 observationer, indikerar en ökning av cykelhjälmsanvändandet på tio procentenheter de senaste sju åren i Sverige. Den trenden finns inte i Kronobergs län. Här har användningen av hjälm hos vuxna gått tillbaka med 12 procent i jämförelse med för sju år sedan. Allt färre barn använder också hjälm.

För ett ökat och säkrare cyklande krävs lägre hastigheter i tätort, i synnerhet där man blandar aktiva trafikanter så som cyklister och gående med motorfordonstrafik. Lägre hastigheter i våra tätorter är helt avgörande för om vi ska kunna påskynda en övergång till säkrare, renare, energieffektivare och billigare transportsätt som dessutom kan bidra till ökad fysisk aktivitet och folkhälsa. Men om cyklandet ska kunna bli säkert måste cykelhjälmsanvändningen samtidigt fortsätta öka. Cirka 80 procent av alla cyklister som skadas allvarligt gör det nämligen i en singelolycka.

-Det är mycket glädjande att allt fler cyklister gör vad de kan för ett ökat och säkrare cyklande. Möjligen ser vi början till en helt ny cykelkultur i exempelvis Skåne där cykelhjälmen blir ett mer naturligt inslag oavsett var du bor i länet. Ett ökat cyklande kommer automatiskt när cykelinfrastrukturen blir säkrare och man upplever att man framför ett säkert fordon på ett säkert sätt med rätt utrustning i form av cykelhjälm, säger NTF:s verksamhetschef i Jönköping, med verksamhetsansvar i Kronobergs län, Daniel Kvarnström.

Vuxna sämre

Enligt NTF:s årliga cykelhjälmsmätning ökade andelen vuxna som använder cykelhjälm med tre procentenheter från förra året och andelen barn med två procentenheter. I Sverige. För andra året i rad använder därmed nationellt över hälften av de cyklister vi observerar cykelhjälm. År 2013 bar 42 procent av samtliga observerade cykelhjälm.

Men det är stora regionala skillnader i användandet. I Stockholms län ligger cykelhjälmsanvändningen på cirka 70 procent både för vuxna och barn. De är en stor skillnad mot resten av landet, i synnerhet när det kommer till användningen bland vuxna. I Gävleborg, Kronoberg, Skaraborg, Uppsala län, Västmanland och Östergötland kommer man inte ens upp i 30 procents användning bland vuxna. I Kronoberg använder endast 21 procent av de vuxna cyklisterna hjälm.

 

Skillnader i landet

Generellt är cykelhjälmsanvändningen bättre bland barn men även här ser vi regionala skillnader i användning. I Dalarna, Halland, Jämtland, Stockholms län, Uppsala län, Göteborgsområdet, Västerbotten och Västernorrland är användningen klart över 70 procent samtidigt som den ligger på ca 50 procent i Kronoberg, Södermanland och Värmland.  I Kronobergs län ligger användningen hos barn på 49 procent. Trenden är dock negativ.

-Det är inte bra att trenden i Kronobergs län pekar nedåt. I jämförelse med mätningen för sju år sedan är användningen hos barn mycket sämre, sju procent färre använder hjälm i dag totalt. Varför det är så är svårt att säga. Men vi kan i det här sammanhanget säga att vi gör stora insatser i grundskolan med utbildning och praktiska övningar, avslutar Daniel Kvarnström.


2021-09-22