Fyra förlorade år för cykelsäkerheten…

Som en del i att nå Riksdagens mål om 220 dödade i den svenska vägtrafiken 2020 skulle cykelhjälms-användningen behövt öka med 7,6 procent årligen mellan 2007 och 2020 för att nå målet om 70 procents cykelhjälmsanvändning.

 

  • Under de senaste åren har väldigt lite gjorts för att öka cykelhjälmsanvändningen i landet, samt att anpassa och göra trafikmiljön säkrare för cyklister. Det är glädjande att Regeringen i våras äntligen presenterat sin cykelstrategi och nu skjuter till medel för insatser som både ska öka cyklandet och göra cyklandet säkrare, säger Eleonor Franklin, projektledare vid NTF Jönköpings län.

 

I Kronobergs län använder 17 procent av vuxna hjälm när de cyklar. Användningen varierar kraftigt beroende på var man bor i Sverige. I och omkring Stockholm använder nästan sju av tio hjälmen och i Göteborgsregionen är det ungefär varannan. Storstäderna drar på det sättet upp den nationella användningen.

 

Användningen bland barn under 15 år som omfattas av cykelhjälmslagen är högre men långt ifrån alla barn använder hjälm. Nationellt använder 58 procent hjälm. I Kronobergs län använder 64 procent av barnen cykelhjälm.

 

Detta kan jämföras med hjälmanvändningen på moped som mäts samtidigt. Där har vi inte samma regionala skillnader och den totala användningen för riket är 98 procent. I Kronobergs län är mopedhjälmsanvändningen 96 procent.

 

2016 dog 22 cyklister i trafiken. Cirka 2100 skadades allvarligt och cirka 240 skadades mycket allvarligt. Användning av cykelhjälm kan reducera antalet allvarliga skallskador med mer än 50 procent. Störst inverkan skulle en ökad hjälmanvändning ha på antalet allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade cyklister.

 

  • Vi har tidigare lyft cykelhjälmslag som ett verktyg för att öka cykelhjälmsanvändningen men även varit tydliga med att det inte är lagen som är det viktiga utan att användningen ökar. Det viktigaste nu är inte en lagdebatt utan att de medel som Regeringen skjuter till för ökad och säkrare cykling inte blir en engångssatsning. Om vi tittar på Norge som exempel så ser vi ett land som utan cykelhjälmslag har nått upp i nästan 60 procent hjälmanvändning och det har man gjort med hjälp av informations- och utbildningsinsatser, säger Eleonor Franklin, projektledare vid NTF Jönköpings län.

 

Kontaktperson:

Eleonor Franklin, Projektledare NTF Jönköpings län 036-16 25 67

 

 

 

Fyra förlorade år för cykelsäkerheten…

2017-09-14