Styrelse

Lotta Odeberg
Ordförande
Blekinge
E-post

Bernth Pettersson
1:a Vice Ordförande
Kalmar län
Representerar: Länsförsäkringar

Benkt Sjödahl
2:e Vice Ordförande
Kronobergs län

Ulf Book
Sekreterare
Blekinge

Ingemar Nilsson
Ledamot
Kronobergs län
Representerar: MHF

Hans Larsson
Ledamot
Kalmar län

Håkan Blomgren
Ledamot
Blekinge

Inger Henriksson
Ledamot
Kalmar län
Representerar: Landstinget

Glenn Hermansson
Ledamot
Kronobergs län
Representerar: Länsförsäkringar

Madeleine Rosenqvist
Adj. ersättare
Kalmar län
Representerar: Landstinget