Pressmeddelande

Uppmaningen till kommunerna: Gör mer för att fler ska använda cykelhjälm!

Mätningar av cykelhjälmsanvändning visar att vi har långt kvar för att kunna klara målen för 2030. Nu uppmanar NTF både kommunerna och cyklisterna att göra mer. Speciellt viktigt när pendelcyklingen övergår till fritidscykling på semestern.

Drygt hälften av alla som skadas allvarligt i vägtrafikolyckor är cyklister. I cykelolyckor är huvudskador den vanligaste skadan som orsakar dödsfall och mycket allvarliga skador. En ökad cykling riskerar att ge fler omkomna om inte säkerheten höjs, tex måste hjälmanvändningen öka.

Målet för 2030 är att cykelhjälmsanvändningen ska höjas till 80 procent. Mätningarna 2023 visar att den ligger på 69 procent bland barn under 15 år och bara 41 procent för de som är 16 år och äldre (källa: Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2023, Trafikverket).

– Det finns inget krav på utbildning för att cykla i trafiken. Därför ligger det ett stort ansvar på cyklisten att själv hålla sig uppdaterad kring trafikregler och att skydda sig. Kommunerna behöver göra betydligt mer för att hjälpa sina cykelmedborgare, säger Agneta Berlin, nationell projektledare på NTF.

Koppla av på semestern – men glöm inte säkerheten

Nu närmar sig semester för många. Man kanske tar med sig cykeln ut till landet eller till campingplatsen, eller hyr en cykel över dagen. Många tar cykeln till stranden eller till festen. Oavsett måste säkerhetstänket finnas med.

– Som pendelcyklare i stadstrafik är många noga med säkerheten, så som hjälm, reflexer och belysning. På semestern är det lätt att glömma det. Man tar kepsen i stället för hjälmen eller cyklar hem i mörkret utan reflex efter några glas vin. Glöm inte säkerheten på semestern, uppmanar Agneta Berlin.

Hjälper kommunerna nå målen

Under 2024 stöttar NTF alla kommuner i landet med information om hur användningen ser ut för både hjälm och bälte i respektive kommun, samt ger tips på hur kommunerna systematiskt kan arbeta med trafiksäkerhet.

– Informationen uppdelad per kommun går ut till alla kommuner. Vi kommer också följa upp med dialog i 75 kommuner för att kunna stötta ytterligare, avslutar Agneta Berlin.

Uppmaningen till kommunerna: Gör mer för att fler ska använda cykelhjälm!

2024-06-25