Sämre användning av bälte i Kronoberg

I Kronobergs län använder 93 procent av förare bilbältet. Det är under riksgenomsnittet i Sverige som ligger på 96 procent. Men trots att så många använder bälte så är ungefär var tredje omkommen personbilsförare obältad. Det motsvarar cirka 20 – 30 omkomna årligen. NTF:s årliga bältesmätningar i tätort med totalt över 350 000 observationer, visar på stora regionala skillnader i bältesanvändning och nationellt att användningen är tio procentenheter lägre i hantverksbilar.

NTF:s årliga bältesmätningar som genomförs i landets samtliga 290 kommuner och bygger på över 350 000 observationer redovisar i år en bältesanvändning i tätort bland förare och passagerare i framsätet på cirka 96 procent. Kvinnor använder bälte i högre utsträckning än män. 98 procent av de kvinnliga förarna använder bälte jämfört med 95 procent av de manliga förarna. Sedan 2013, då mätningarna startade i alla kommuner, har den totala bältesanvändningen ökat med 2,7 procentenheter, från 93,1 procent.

I likhet med tidigare år visar bältesmätningarna att det finns stora regionala skillnader. Bältesanvändningen i Kronobergs län följer inte riksgenomsnittet i Sverige, utan hamnar på en 93 procentig användning. Därmed placerar man sig bland de sämre länen i landet. I topp hamnar storstadsregionerna Stockholm, Malmö, samt Jönköping och Hallands län. Norrbottens län har lägst allmän bältesanvändning.

 - Användningen av bälte kan vara helt avgörande vid ett olyckstillfälle. Därför är det av största vikt att fler använder bälte, både som förare och passagerare, säger Daniel Kvarnström, verksamhetschef för NTF i Jönköpings län. NTF i Jönköpings län har ett verksamhetsansvar för Kronobergs län.

I mätningen av bältesanvändning 2021 har mindre hantverksbilar för första gången särredovisats. Av samtliga 353 010 observerade förare och passagerare har 43 417 personer, 12 procent, färdats i mindre hantverksbilar. Av dessa använde 87 procent bälte.

- För att hitta så låg allmän bältesanvändning som i hantverksbilar får vi gå tillbaka till 1990-talet. När man släpar 30 år efter den allmänna utvecklingen så borde det vara en indikation på att arbetsgivarna inte gör tillräckligt. Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Ett trepunktsbälte halverar risken att skadas svårt vid en kollision. Ökad trafiksäkerhet för de som kör i tjänsten är något som alla arbetsgivare borde prioritera. Jag har svårt att se att det finns så många andra områden där ett systematiskt säkerhetsarbete skulle kunna ha större effekt, säger Daniel Kvarnström.


2021-11-25