Kontaktpersoner

Daniel Qvarnström
Presskontakt

Verksamhetschef NTF Jönköping
daniel.qvarnstrom@ntf.se
036-162556

Våra pressmeddelanden

Här visas våra senaste pressmeddelanden.

bältekronoberg21

tor 25 nov 2021

I Kronobergs län använder 93 procent av förare bilbältet. Det är under riksgenomsnittet i Sverige som ligger på 96 procent. Men trots att så många använder bälte så är ungefär var tredje omkommen p...

Dålig hastighetsefterlevnad på 40 sträckor

tor 6 maj 2021

Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men förarna behöver fortfarande bli bättre på att hålla hastigheterna, framför allt på gator med hastighetsgräns 40 km/tim. Det visar den årliga tät...

Press vägunderhåll

tis 26 jan 2021

I Sverige skadas årligen cirka 3000 gående allvarligt i trafikrelaterade fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Var fjärde fallolycka leder till bestående men. Fö...

pressmeddelande bälte 2019

tis 19 nov 2019

I Kronobergs län använder 93 procent bälte. Det är sämre än riksgenomsnittet. Nationellt ökar bältesanvändningen i tätort från 95 till 96 procent visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i la...

Cykelhjälm 2019

tis 1 okt 2019

Bälte 2018

tor 6 dec 2018

I Kronobergs län använder 95 procent bälte, enligt NTF:s årliga bältesmätning. Undersökningen genomförs i samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer. Eftersom kvinnorna ökar sin anv...

cykelhjälm kronoberg

tis 30 okt 2018

Allt fler cyklar året runt. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning som består av över 100 000 observationer, genomförda i samtliga län, kan konstatera att användningen av cykelhjälm har ökat bland vuxna i...

Kartläggning av cykelstråk

fre 28 sep 2018

För att öka cyklandet och samtidigt verka för ökad säker cykling har NTF kartlagt 108 cykelstråk i 21 kommuner. I Växjö tittade vi på följande fem sträckor; Öjaby-Oxtorget, Centrum-Högstorp, Telebo...

Bilbältesanvändningen ökar bland män i tätort…

mån 20 nov 2017

Cykelhjälmsanvändning 2017

tor 14 sep 2017

NTF i media

Här visas de senaste 7 dagarnas artiklar.